Zhongde (Beijing) Machinery Equipment., Ltd.

ZHONDSKOPřizpůsobení 124; Výroba

CLOSE

Jaké technologické podmínky musí být splněny pro vstřikování Moldavské nástrojové oceli?

Aug 23-2021     Views: 159


Obecně se výroba nástrojů vstřikovaných plísní nemůže vyhnout vícenásobným obráběcím procesům, jako je kování, řezání a tepelné zpracování.Abychom zajistili kvalitu výroby nářadí pro vstřikování plísní a snížili náklady na otevírání plísní, měli bychom věnovat větší pozornost výběru materiálu.Nástroje pro vstřikování plísní by měly mít dobrou zapomnění, obrábětelnost, odolnost, stupeň uhašení a brusné schopnosti, jakož i malou oxidaci, citlivost k dekarburizaci a charakteristiky snadné deformace a krakování.


1.Forgovatelnost vstřikování plísně, která se používá jako nástroj


, horkokrevná ocel má nízkou deformační odolnost, dobrou plasticitu, široký rozsah výkyvů teplot a nízkou tendenci k frakturě, krakování za studena a srážení karbidů ok.


2.Zpracování vstřikovacích plísní pomocí


Teplotní rozsah je široký, tvrdost je nízká, kolísání rozsah je malý, a rychlost spheroidizace je vysoká.


3.Machyneschopnost vstřikování plísně nástrojů


Při výrobě injekční plísně nástrojů , velké množství řezání materiálu, nízká ztráta nástrojů, a menší povrchová drsnost jsou důležitými faktory pro výběr vstřikované plísně nástrojové oceli.


4.Zoxidace a dekarburizační citlivost vstřikovacích plísní nástrojů


Oxidační rezistence je dobrá, když se zahřívá při vysoké teplotě, a rychlost dekarburizace je pomalá.Nástroje pro vstřikování plísní je necitlivé k topnému médiu a snadno se vyrábí tvrdé místo.


5.Pevnost vstřikování plísně nástrojů


Po uhašení, povrchová tvrdost je rovnoměrná a vysoká.


6.Stupeň vstřikování formy po uhašení lze získat hlubší kalící vrstvu a lze ji zpevnit pomocí mírného tlumícího média.


7.Tendence k potlačení deformace a praskání vstřikovacích plísní nástrojů


Tradiční chlazení má malou změnu objemu, nevýznamnou deformaci, malé zkreslení a nízkou tendenci abnormální deformace.Tradiční chlazení má nízkou citlivost na praskání a je necitlivé k uhašení teploty a tvaru obrobku.


8.Rozmenlivost vstřikované formy nástrojů


Pokud vstřikovací materiál plísně má dobrý brusný výkon, ztráta mlecího kola během procesu výroby plísně je poměrně malá.Kromě toho neexistuje žádný vysoký požadavek na kvalitu brusného kola a chladicích podmínek, a opotřebení a praskliny nejsou snadné objevit.


PREV
Body k poznámkám pro údržbu nástroje pro vstřikování

Jako hlavní výrobní nástroj plastových výrobků, vstřikování plísně určuje tvar, specifikace, velikost a drsnost ve vzhledu plastových částí.Materiál nástroje na vstřikování plísně...

NEXT
Five Steps in the Manufacturing of Mold for Plastic!

Výroba plísně pro plast lze obecně rozdělit na 5 hlavních kroků.1.Analýza plastových částí plísně na plastiku V konstrukci plísně, inženýr plísně pro plast by měl plně anál...


Ostatní články